دفتر انتشارات علمی

دستورالعمل و مراحل آماده سازی کتاب

 

اهم فعالیت های دفتر انتشارات علمی

 1. تحویل اسناد و مدارک مربوط به کتاب های درخواستی جهت چاپ.  
 2. تعیین زمان برگزاری شورای انتشارات علمی و اطلاع رسانی به اعضای شورا جهت حضور در جلسه.
 3. طرح درخواست متقاضیان چاپ کتاب در جلسه شورای انتشارات علمی واحد توسط اعضای شورای مذکور.
 4. پیگیری موارد مطرح شده در شورای انتشارات علمی شامل: ارسال کتاب به داوری و پیگیری جهت اخذ جوابیه داوری و طرح در شورا و اعلام نظر داوران به مؤلف یا مترجم.
 5. پیگیری و ارسال مدارک لازم به سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی جهت اخذ فیپا و شابک کتاب ها.
 6. پیگیری و ارسال مدارک لازم به دفتر ریاست واحد و دفتر حقوقی جهت عقد قرارداد چاپ    کتاب ها.
 7. پیگیری و ارسال مدارک و CD مربوط به کتاب ها جهت چاپ به سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
 8. پیگیری و تحویل کتاب های چاپ شده به همراه فاکتور و حواله از سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
 9. پیگیری جهت صدور رسید انبار و ثبت کتاب ها در برنامه های مالی و انتقال آنها به انبار انتشارات علمی واقع در مجتمع پروفسور حسابی.
 10. امتیازدهی و محاسبه پاداش کتاب های منتشره استادان واحد که کتاب ایشان توسط ناشرین بین المللی معتبر به چاپ رسیده و ارسال مدارک به امور مالی واحد جهت پرداخت مبلغ آن و ارسال به دفتر مقالات برای درج امتیاز پژوهشی.
 11. فروش کتاب های چاپ شده توسط واحد در فروشگاه انتشارات علمی مستقر در سایت اصلی و مجتمع پروفسور حسابی.
 12. شرکت در نمایشگاه سالانه بین المللی کتاب و برگزاری نمایشگاه های متعدد در داخل واحد.

 

دستورالعمل چاپ کتاب در انتشارات علمی معاونت پژوهش و فناوری واحد اسلامشهر

 

ویژگی کتاب­هایی که قابلیت چاپ دارند:

1. زمینه استفاده کتاب درسی یا کمک درسی باشد، یعنی سر فصل مورد نظر وزارت علوم را پوشش دهد.

2. تازگی و نو بودن محتوا بطوری که حیطه دانش دانشجویان را افزایش دهد.

3. ضرورت و نیاز به تألیف کتاب با تشخیص و تأیید مدیر گروه و شورای پژوهشی دانشکده مربوطه.

4. کتابی انتخاب شود که محتوای آن از انسجام مناسب برخوردار باشد و مرجع اولیه تشخیص آن شورای پژوهش دانشکده می باشد.

5. مقطع آموزشی دانشجویان در هنگام تألیف یا ترجمه کتاب مشخص شود.(برای چه مقطعی نیاز و مناسب می باشد)

6. رعایت امانت در رفرنس­دهی(ارجاعات و نقل قول­ها داخل متن مستند باشند، آدرس­ها درون متنی داده­شود)به همراه اطلاعات کامل کتاب شناختی آنها در پایان کتاب در کتاب نامه ارائه شود.

7. کتاب باید دارای فصل­بندی مناسب بوده و سوالات و مسائل هر فصل در آخر آن ارائه شود.

8. الگوها و استانداردهای نگارش(جداول، نمودارها، مأخذ، زیرنویس و فرمول­ها )رعایت شوند.

9.کتابی جهت ترجمه انتخاب گردد که پیشتر ترجمه نشده باشد و سال ترجمه آن با سال تألیف توسط مؤلف خارجی از نظر زمانی فاصله زیاد نداشته باشد(به طور مثال سال تألیف 2008 نباشد و سال ترجمه 2017)

10. ضرورت اخذ مجوز جهت ترجمه از ناشر اصلی از طریق ارسال ایمیل و نامه و ارائه مجوز کتبی مؤلف به شورای انتشارات علمی در زمان تحویل اثر.

 

دستورالعمل و مراحل آماده سازی کتاب