کتب منتشر شده

طرح روی جلد

تاریخ انتشار

قیمت پشت جلد

عنوان کتاب

تابستان 83

30000

حمایت دیپلماتیک در حقوق بین الملل

تابستان 91

40000

مطالعات اجتماعی (تاریخ و جغرافیا)(چاپ دوم))

بهار 84

30000

فیوز و حفاظت فیوزی

بهار 84

10000

مختصری در باب انواع نوشته ها (چاپ اول)

پاییز 84

20000

راهنمای معاینات پزشکی در بوکس و کنترل دوپینگ

پاییز 84

15000

شاخصهای عملکردی در ارتقای کیفی مدیران آموزشی

پاییز 84

20000

نظارت و ارزشیابی آموزشی و کاربرد آن در کلاس

پاییز 84

30000

مبانی تشخیص مولکولی

پاییز 84

25000

واکنش زنجیره ای پلیمرPCR

پاییز 84

20000

داستان پیامبران در خمسه نظامی

زمستان 84

30000

سازمان و مدیریت " دیدگاهها و اصول"

بهار85

15000

متون بسیطه

بهار85

30000

روانشناسی کاربردی در ورزش

بهار85

30000

میکروب شناسی پروکاریوت ها

بهار85

20000

فنون تدریس و کاربرد وسایل و ابزار آموزشی

بهار85

30000

برنامه ریزی درسی به عنوان یک رویکرد جدید

بهار85

15000

دیباچه ای بر تغییر سازمانی

تابستان 85

30000

شیمی و تکنولوژی رنگ

تابستان 85

30000

ترجمه لمعه (فقه مقدماتی)

تابستان 85

40000

نقشه برداری

تابستان 85

30000

تکنولوژی مدرن بافندگی

تابستان 85

30000

رنگرزی و چاپ پارچه های کرکدار

تابستان 85

20000

مختصری در باب انواع نوشته(چاپ دوم)

تابستان 85

15000

تنش و تعارض در مدیریت

تابستان 85

30000

امنیت خلیج فارس ، گذشته ، حال و آینده

تابستان 85

30000

بودجه

بهار 86

30000

آمار استنباطی کاربردی (با تأکید بر سازه هوش)

زمستان 85

30000

المکالمه

زمستان 85

40000

حسابداری بهای تمام شده (1)

زمستان 85

20000

مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست در کارگاه های عمران

بهار 86

20000

رهبری و نقش آن در سازمان و مدیریت

بهار 86

40000

مقدمه ای بر کوچ و اسکان در ایران

زمستان 85

30000

اطلس بافتی و روش کار در آزمایشگاه زیست گیاهی

تابستان 87

30000

Reading and Vocabulary Development I

پاییز 85

60000

روش پژوهش کاربردی(با تأکید بر سازه هوش)

87

60000

شناسائی کودکان استثنائی

88

35000

روابط عمومی در دنیای امروز

زمستان 88

90000

روش تشریح و مطالعات بی مهرگان

 

پاییز 89

35000

برنامه ریزی حمل و نقل شهری

 

پاییز 89

80000

زمین شناسی مهندسی کاربردی

پاییز 89

80000

مدل های استنباط آماری

 

89

85000

تحلیل و بررسی حروف فارسی

89

45000

زبان تخصصی حسابداری 1

زمستان 85

40000

طراحی عملیات لرزه نگاری سه بعدی در خشکی

زمستان 85

40000

رنگرزی و چاپ پوست تا چرم

بهار 86

30000

ورزش و پیشگیری از اعتیاد

بهار 86

45000

زمین ساخت

پائیز 91

50000

نقشه برداری 1(چاپ دوم)

پاییز 86

40000

ژنتیک مولکولی 1

پاییز 86

40000

ژنتیک مولکولی 2

بهار 86

20000

استانداردهای نقشه کشی

زمستان 86

50000

ژئومورفولوژی اشکال و فرایندهای سطح زمین

پاییز 86

40000

طرحهای توسعه روستائی (طرح هادی)

زمستان 86

25000

بناهای تاریخی در گذر زمان

پاییز 86

25000

ارزشیابی و فنون تدریس با تکیه بر ارزشهای دینی (چاپ دوم)

پاییز 86

35000

روانشناسی پرورشی با تکیه بر ارزشهای دینی (چاپ دوم)

پاییز 86

35000

انقلاب اسلامی

تابستان 87

60000

روشهای تحلیل مدار الکتریکی

تابستان 87

50000

نگرش نوین در مدیریت

87

35000

روش آموزش تربیت بدنی

زمستان 87

50000

معادلات دیفرانسیل

تابستان 87

20000

اخلاق در آیات و روایات

تابستان 87

50000

اصول سرپرستی

پاییز 87

50000

تفکر و یادگیری از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات

87

65000

مدیریت توسعه در اقتصاد ایران

89

65000

کارآفرینی و پروژه (نظریه و کاربرد)

 

89

50000

مبانی کاربردی برق الکترونیک

 

تابستان 90

40000

گردشگری روستایی و پایداری توسعه

تابستان 90

60000

فرهنگ زمین شناسی

زمستان 86

50000

آمار توصیفی کاربردی

بهار 86

50000

اندازه گیری و سنجش کاربردی

 

زمستان 89

55000

نگرشی بر جغرافیای طبیعی ایران

بهار 89

40000

روش های نوین آنالیز و شناسائی در شیمی

 

بهار 91

50000

جمعیت و تنظیم خانواده (چاپ دوم)

بهار 86

40000

مهارت های مطالعه متون تخصصی

تابستان 87

50000

مواد و تکنیکهای دیوارنگاری -(جلد اول موزائیک)

 

زمستان 90

20000

اصول و آیین جمله نویسی و نگارش به زبان انگلیسی

زمستان 90

45000

طراحی سیستم های کنترل چند متغیره (به همراه معرفی جعبه ابزار چند متغیره)

 

زمستان 90

45000

طراحی سیستم های کنترل چند متغیره (به همراه معرفی جعبه ابزار چند متغیره)

 

زمستان 90

40000

میکروکلیماتولوژی و محیط زیست

زمستان 90

20000

مقدمه ای بر ناتوانی های یادگیری

 

تابستان 91

70000

برنامه ریزی فضای سبز شهری

 

بهار 91

50000

فرهنگ لغات جغرافیای انسانی

 

زمستان 90

70000

90فعالیت در سطح جهانی توسط 90 مربی

پاییز 91

30000

خرد، فضیلت اخلاقی و روان درمانی

تابستان 91

70000

حسابداری صنعتی 1

 

تابستان 91

90000

تحلیل سازه ها

 

تابستان 90

40000

طرح های هادی روستایی

تابستان 91

35000

فعالیت ورزشی، ترکیب بدنی و کنترل وزن

پاییز 91

160000

مقدمه ای بر ویژگی های کودکان استثنائی

زمستان 91

30000

مقدمات و رویکردهای جدید در مدیریت آموزشی

زمستان 91

30000

آموزش ریاضی دوره ابتدائی

زمستان 91

50000

تدریس، یادگیری و پژوهش در آموزش عالی با رویکردی انتقادی

بهار 92

50000

تمرکز زدایی و تصمیم گیری در مدارس

 

بهار 92

90000

میکروبیولوژی عملی

بهار 92

40000

ترجمه شفاهی

 

بهار 92

50000

مبانی سازمان و مدیریت

 

93

80000

نگارش مقالات علمی پژوهشی، راهبرد و مراحل

94

60000

زمانبندی تغذیه برای اوج اجراء

94

60000

شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از نرم افزار nerusolution

 

تابستان 94

90000

راهسازی (طرح هندسی راه )

 

مهرماه 94

70000

تحلیل حرکت خودرو

مهرماه 94

200000

تحلیل نظریه های مالی، حسابداری (متن و موارد)

مهرماه 94

50000

مقدمه ای بر تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی با کمک نرم افزار Fluent

 

آذرماه 94

170000

اختلالات رفتاری در کودکان و روش های اصلاح و تغییر رفتار

 

آذرماه 94

150000

مقدمه ای بر امنیت سخت افزار و حملات کانال جانبی

 

آذرماه 94

30000

مبانی برای مدیران آموزشگاهی(ایجاد امنیت جسمی و عاطفی)

آذرماه 94

250000

فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، حسابداری

 

بهمن ماه 94

30000

دوچرخه سواری

 

بهمن ماه 94

120000

توریسم و نقش آن در جغرافیا (چاپ دوم)

 

آذرماه 94

200000

اصول و مفاهیم سیستم های پایگاه داده ها

 

اردیبهشت 95

200000

مفاهیم و شیوه های ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه

 

مهرماه 95

90000

مروری برانواع نانو جاذب ها و کاربرد آن در آنالیز عناصر و ترکیبات آلی

 

مهرماه 95

80000

استاتیک 1

 

مهرماه 95

120000

استاتیک 2

مهرماه 95

75000

چهل درس در ترجمه پیشرفته

مهرماه 95

75000

ترجمه متون مطبوعاتی

مهرماه 95

95000

تعالی تعاونی ها( با رویکرد تعاونی روستایی)

 

آذرماه 95

100000

مبانی آموزش بزرگسالان (چاپ چهارم)

اسفندماه 95

150000

باکتری شناسی پایه

  فروردین ماه 96 100000

فیزیولوژی ورزشی پایه

 

  مردادماه 96 80000

مباحث نوین در علوم زراعی